Sponzoring dětí 2020 

Tyto stránky prochází úpravou. Děkujeme za trpělivost

Klášter Thupten Shedup Ling se nachází v horské oblasti Solu Khumbu a úzce spolupracuje s klášterem Kopan v hlavním měste Kathmandu. V klášteře Thupten Shedup Ling nyní žije trvale na 22 dětských mnichů a 16 dětí z okolní oblasti, pro než by cesta do školy jinak trvala několik hodin a bylo by tak prakticky nemožné udržet pravidelnou školní docházku. Tyto děti jsou ubytovány v hostelu, o němž si můžete přečíst více v odkazu Ubytovna. Věk dětí v klášteře se pohybuje v rozpětí od 5 do 16 let.

Mimo tyto děti navštěvují školu v klášteře i děti z okolních vesnic. Celkový počet dětí ve škole se tak pohybuje okolo 80. V tomto roce očekává klášter nárůst studentů až na 180 z důvodu legislativních změn. Vzhledem k tomu, že klášter nabízí ve výuce studium předmětů, které státní školství nezahrnuje, je o studium v klášteře velký zájem. Mezi tyto předměty patří zejména studium angličtiny, nepálštiny, vědy, matematiky, kreslení a hlavně tibetštiny, jejíž výuka podporuje národní kulturní tibetskou tradici (konkrétní rozvrh si můžete prohlédnout ve fotogalerii).

Školní systém v klášteře Shedrup lin sestává z pěti tříd. Po absolvování těchto tříd mají děti dále možnost studovat v klášteře Kopan v Kathmandu.

O výuku se v klášteře dělí učitelský sbor, jehož fotografii si opět můžete prohlédnout ve fotogalerii.

O celý chod a režim kláštera Thupten Shedup Ling se stará Geshe Thubten Yonten, který současně pomáhá v sociální a zdravotní osvětě i lidem z okolních vesnic.

Děti ke sponzorování

Tenzin Dorjee

mnich

Sponzorské číslo: M-008

Tenzin a jeho sestra Depa jsou sirotci. Rodiče byli z různých kast, rodiny se vzajemně nesnášeli a chtěly obě děti zabít. Matka poprosila klaster, zda by přijali syna za mnicha. Poté otec zemřel na při práci na stavbě. Matka se psychicky zhroutila a nebyla schopna se o dcerku postarat. Klašter se dozvěděl o těchto potížích a vzal děvčátko do opatrovnictví. Tři měsíce na to matka zemřela bez známé příčiny.

Tenzinovi je 14 let a je velmi pokorný. Miluje fotbal a velmi rád se učí.

Depa Basnet

hostel

Sponzorské číslo: H-038

Tenzin a jeho sestra Depa jsou sirotci. Rodiče byli z různých kast, rodiny se vzajemně nesnášeli a chtěly obě děti zabít. Matka poprosila klaster, zda by přijali syna za mnicha. Poté otec zemřel na při práci na stavbě. Matka se psychicky zhroutila a nebyla schopna se o dcerku postarat. Klašter se dozvěděl o těchto potížích a vzal děvčátko do opatrovnictví. Tři měsíce na to matka zemřela bez známé příčiny.

Depe je 9 let a miluje vědu a školu. Chtěla by být zdravotní sestrou.


Thubten Gyurme

mnich

Sponzorské číslo: M-009

Thubten je 13 letý chlapec, který pochází z chudé rodiny z vesnice Gorakhne a má 3 sestry.. Jeho otec je tesař a matka ma vážné psychické problémy, a navíc nemluví. Otec se stará o manželku a nemá žádný příjem, proto požádali klášter, aby syna přijal. 

Thubten je hudebně nadaný, v klášteře hraje na flétnu při meditacích.

Tenzin Phuntsok

mnich

Sponzorské číslo: M-010

Tenzin je 8 letý chlapec, který nemá otce. Pochází z vesnice Netang Gangtok a celá rodina má mnoho dětí - děvčat. Protože je velmi obtížné je uživit, požádala matka klášter, zda by chlapce přijali.

Tenzin Sherab

mnich

Sponzorské číslo: M-011

Tenzin je veselý 15 letý chlapec, který miluje fotbal. Má 2 bratry, z nichž jeden, Thubten M-004, je také mnichem v tomto klášteře. Rodina provozuje malou restauraci v nedaleké vesnici Salleri. Matka přišla požádat klášter, zda by poskytl synovi vzdělání.

Tenzin Dakpa

mnich

Sponzorské číslo: M-012

Tenzinovi je 12 let. Rád studuje a velmi ho baví angličtina. Rodina se přestěhovala ze vzdálené oblasti do blízkosti kláštera, kde provozují malou restauraci. Matka si přála vzdělání pro syna, tak požádala klášter, zda by syna přijal. 

Tenzin Rabga

mnich

Sponzorské číslo: M-013

Chlapci je 10 let, je velmi šikovný, dobře se učí a je výborný v Nepálštině. Rodiče jsou nomádi - cestují se zvířaty a prodávají máslo a sýr. Je to velmi obtížná práce. Otec přišel do kláštera a požádal jej, zda by synovi poskytl vzdělání.

Tenzin Chozin

mnich

Sponzorské číslo: M-014

Tenzinovi je 8 let. Baví ho učení a hlavně angličtina. Rodina má velmi malý příjem, otec byl nucen odejít za prací až do Malajsie. Matka požádala klášter, zda by chlapci poskytl vzdělání.

Tenzin Kunsang

mnich

Sponzorské číslo: M-018

Kunsangovi je 12 let a má jednoho bratra. Otec odešel za prací na západ země, přesto má velmi malý příjem. Matka zůstala sama se syny a přestože pracuje, nemá peníze na školné, proto požádala klášter, zda by přijal oba chlapce do kláštera.

Tenzin by chtěl být pilotem.

Tenzin Doye

mnich

Sponzorské číslo: M-019

Doyemu je 10 let a jeho bratr je Kunsang, M-018. Otec odešel za prací na západ země, přesto má velmi malý příjem. Matka zůstala sama se syny a přestože pracuje, nemá peníze na školné, proto požádala klášter, zda by přijal oba chlapce do kláštera.

Doye nemá oči v dobrém stavu, padá mu víčko. Klášter se mu věnuje a navštěvuje s ním lékaře.

Doye má rád matematiku.

Lobsang Tengye

mnich

Sponzorské číslo: M-002

Lobsangovi je 14 let a je všestranně šikovný. Pochází z početné rodiny z daleké vesnice Gorka. Rodina je velmi chudá. Požádali mnicha, který touto oblastí procházel, zda by klášter poskytl chlapci vzdělání. Mnich předal zprávu Geshemu a ten chlapce přijal do kláštera v Salleri.

© 2016 ATMA DO, spolek
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!